Menu
Wydziały

Akademiki

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2022/2023:

  • od 26 lipca do 10 sierpnia 2022 r. – studenci kontynuujący studia

  • od 18 do 31 sierpnia 2022 r. – studenci rozpoczynający studia

Aby wnioskować o miejsce w domu studenta należy w terminie zgodnym z poniższym harmonogramem:

  1. Wypełnić elektronicznie w USOSweb „Oświadczenie o dochodzie” (zakładka: dla wszystkich, ikonka: wnioski) jak do stypendium socjalnego z ubiegłego roku akademickiego, czyli bazujące na roku 2020. Jeśli ktoś składał w minionym roku oświadczenie do wniosku o stypendium socjalne i zostało ono zaakceptowane, składa już tylko sam wniosek o miejsce w DS.
  2. Wypełnić elektronicznie w USOSweb „Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta”.
  3. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenta potwierdza w USOSweb w wyznaczonym dniu przyjęcie miejsca, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia składa podpisane wniosek z oświadczeniem oraz dokumentacją potwierdzającą dochód w sekretariacie ds. studenckich Instytutu Informatyki – pok. 2005 (można wysłać pocztą). Jeśli student nie dopełni tych czynności, miejsce może zostać przyznane innemu wnioskodawcy.  

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym harmonogramem oraz instrukcjami wypełniania wniosków i oświadczeń (instrukcje dostępne w USOSweb).

Rozporządzenie: Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.

Komunikat: Komunikat nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie limitów miejsc przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w roku akademickim 2022/2023

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2022/2023:

Student kontynuujący studia Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023 Czynności
od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2022 r.

godz. 23:59

31.08.2022 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2022 r.

12.08.2022 r.
01.09.2022 r.

02.09.2022 r.
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
16.08.2022 r. 05.09.2022 r. Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
17.08.2022 r. 06.09.2022 r. Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://uwb.edu.pl/domy-studenta-3143

Informacje na temat miejsc w domach studenta można uzyskać:
e-mail: k.grygorczuk@uwb.edu.pl
nr tel.: 85 738 8282

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.

Panel boczny
Kontrast A+ A-