Menu
Wydziały

Akademiki

 

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2020/2021:

  • do 10 sierpnia 2020 r. – studenci kontynuujący studia w roku ak. 2020/2021

  • do 15 września 2020 r. – studenci rozpoczynający studia w roku ak. 2020/2021

Uwaga

Od roku 2020 wnioski  należy składać elektronicznie w USOSweb, wypełniając wcześniej oświadczenie o dochodzie, jak do stypendium socjalnego, bazujące na roku 2018. Jeśli ktoś składał wcześniej oświadczenie do wniosku o stypendium i zostało ono zaakceptowane, składa już tylko sam wniosek o miejsce w DS.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem oraz instrukcją wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://uwb.edu.pl/domy-studenta-3143

Informacje na temat miejsc w domach studenta można uzyskać:
e-mail: k.grygorczuk@uwb.edu.pl
nr tel.: 85 738 8282

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.

Kontrast A+ A-