Menu
Wydziały

Biblioteka


Biblioteki Wydziału Matematyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.

Czytelnicy nie mogą samodzielnie korzystać z wolnego dostępu do książek i czasopism.

Publikacje z wolnego dostępu podaje bibliotekarz.

Godziny pracy poniedziałek – czwartek: 8.00-17.00
piątek: 8.00-16.00
Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór

Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:

  • 26589 vol. wydawnictw zwartych,
  • 15936 vol. czasopism

Prenumerujemy 11 tytułów czasopism polskich i zagranicznych
(stan na dzień 30 września 2021 r.).

Czytelnia

Dysponujemy:

    • 4 stanowiskami komputerowymi,
    • 62 miejscami dla czytelników. Czytelnia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.
Pracownicy

 

Kontrast A+ A-