Menu
Wydziały

Biblioteka

Biblioteki Wydziału Matematyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.

Zamawianie książek jest możliwe mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki. Odbiór książek będzie się odbywał po uprzednim uzgodnieniu terminu mailowo lub telefonicznie.

Od 26 maja 2020 r. otwarta jest Czytelnia Biblioteki Wydziału Matematyki. Obowiązują jednak ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie w czytelni. Limit miejsc: 2 osoby. Nie można korzystać z wolnego dostępu, ani z komputerów stacjonarnych.

Godziny pracy poniedziałek – czwartek: 9:00 – 15:00
piątek: 9:00 – 14:00
Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:

  • 26201 vol. wydawnictw zwartych,
  • 13089 vol. czasopism

Prenumerujemy 18 tytułów czasopism polskich i zagranicznych (stan na dzień 13 listopada 2017 r.).

Czytelnia Dysponujemy:

  • 5 stanowiskami komputerowymi,
  • 62 miejscami dla czytelników.

Czytelnia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.

Pracownicy
  1. mgr Elżbieta Gierejczyk-Brulińska
  2. Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

 

Kontrast A+ A-