Menu
Wydziały

Biblioteka

Biblioteki Wydziału Matematyki znajduje się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki.

Limit miejsc w czytelni: 7 osób.

Czytelnicy nie mogą samodzielnie korzystać z wolnego dostępu do książek i czasopism.

Publikacje z wolnego dostępu podaje bibliotekarz.

Zwrócone książki podlegają kwarantannie.

Użytkownicy zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (używania maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu).

 

Godziny pracy poniedziałek – piątek: 8.00-15.00
Telefony 85 738 8299
85 738 8340
Adres e-mail library@math.uwb.edu.pl
Katalogi
Księgozbiór

Biblioteka gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiadamy:

  • 26.579 vol. wydawnictw zwartych,

  • 15.844 vol. czasopism

Prenumerujemy 17 tytułów czasopism polskich i zagranicznych (stan na dzień 30 września 2020 r.).

Czytelnia Dysponujemy:

  • 4 stanowiskami komputerowymi,
Pracownicy
  1. mgr Elżbieta Gierejczyk-Brulińska
  2. Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

 

Kontrast A+ A-