Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta jest organem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Wybierany na roczną kadencję, trwającą od 1 września roku wyborów do 31 sierpnia roku następnego.

Do podstawowych obowiązków Rzecznika Praw Studenta należy:

– Informowanie Studentów w przedmiocie ich praw i obowiązków;

– Uczestniczenie z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym
w charakterze obserwatora;

– Organizowanie dyżurów otwartych dla studentów w trakcie sesji;

– Kontakt z władzami uczelni i jednostki w przypadku zgłoszenia przez studentów nieprawidłowości na Uniwersytecie.

Rzecznik Praw Studenta jest również osobą nadzorującą prawidłowość przeprowadzania egzaminów komisyjnych  – może w nich uczestniczyć zawsze, jeśli Student wyraża taką wolę.
Z wszelkimi wątpliwościami zapraszamy do kontaktu pod adresem email:rzecznikprawstudenta@uwb.edu.pl

Więcej informacji na stronie: https://parlament.uwb.edu.pl/rzecznik-praw-studenta/

Panel boczny
Kontrast A+ A-