Menu
Wydziały
01/07/2020

Sesja poprawkowa – sem. letni, rok ak. 2019/2020

Stopień I informatyka :PDF Stopień II informatyka :PDF Stopień I informatyka i ekonometria :PDF
29/06/2020

Zaliczenia poprawkowe – sem. letni, rok ak. 2019/2020

Zaliczenia poprawkowe - sem. letni - Informatyka: PDF Zaliczenia poprawkowe - sem. letni - Informatyka i Ekonometria: PDF
24/06/2020

Praktyki studenckie – Aktualne druki

Studenci II roku kierunku informatyka i ekonometria, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień). Praktyki…
24/06/2020

Sesja egzaminacyjna – sem. letni, rok ak. 2019/2020

Stopień I informatyka :PDF Stopień II informatyka :PDF Stopień I informatyka i ekonometria: PDF
10/06/2020

Studenci I stopnia II roku

Zaliczenie wykładu "Programowanie w Internecie" z dr. Adamem Naumowiczem odbędzie się w dniu 17 czerwca w godz. 10:00-11:00 poprzez system…
10/06/2020

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar,…
10/06/2020

Stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe…
10/06/2020

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia…
10/06/2020

Stypendium socjalne

  Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, jeśli nie…
USOSweb
BlackBoard Learning
Program MOST
Uniwersytet otwarty
Poczta
Panel boczny
slider
slider
slider
Pierwsze spotkanie Koła IKN 2019/20!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swoich informatycznych horyzontów!

Regionalny Konkurs Informatyczny

Corocznie, począwszy od roku szkolnego 2000/2001, Instytut Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regionalny Konkurs Informatyczny.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy informatycznej oraz umiejętności korzystania z narzędzi współczesnej technologii informatycznej.

Więcej

Oferta dla firm

Instytut Informatyki jest zainteresowany współpracą z firmami w zakresie:

  • ofert pracy dla studentów
  • inicjowania nowych tematów prac dyplomowych
  • wsparcia naukowego dla firmy
  • współudziału w projektach, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
slider
slider
slider
slider
slider
Kontrast A+ A-