Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Format pracy dyplomowej

Format pracy dyplomowej

UWAGA!

Prace dyplomowe mogą być (ale nie muszą):
– drukowane dwustronnie
– oprawiane w miękkie okładki

Format pracy dyplomowej

 • Margines lewy – 3,5 cm, pozostałe 2,5
 • Tekst zasadniczy pisany czcionką Times New Roman 12 lub 13
 • Odstęp między wierszami 1,5
 • Tytuły rozdziałów – czcionka pogrubiona, 16

Format strony tytułowej

 • Nazwiska autora, promotora i asystenta pisane dużymi literami
 • Nagłówek pisany dużymi literami – wielkość czcionki 16
 • Tytuł pracy – pogrubiony (bold), wielkość 20
 • Pozostałe napisy czcionka 14.

Zawartość płyty dołączanej do pracy (4 foldery):

 • dokumentacja: praca dyplomowa w wersji elektronicznej
 • postać wykonywalna aplikacji
 • kody źródłowe aplikacji
 • przykłady (m.in. pliki z danymi do testów)
Kontrast A+ A-