Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Rozkłady zajęć I stopień

Rozkłady zajęć I stopień

Plany zajęć – 2022/23 – zimowy

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Plany zajęć – 2021/22 – semestr zimowy

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Plany zajęć – 2020/21 – semestr letni

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Plany zajęć – 2020/21 – semestr zimowy

Panel boczny
Kontrast A+ A-