Menu
Wydziały

Władze

Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk
pokój 2039
tel.: 85 738 8277

Zastępca dyrektora ds. naukowych
Dr hab. Artur Korniłowicz, prof. UwB
pokój 2007
tel.: 85 738 8283
a.kornilowicz@uwb.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studenckich
Dr Jarosław Kotowicz
pokój 2007
tel.: 85 738 8283

Kontrast A+ A-