Menu
Wydziały

Stypendia

Informacje: https://uwb.edu.pl/stypendia-studenci-3998

Stawki stypendium:

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022 – LINK

Aktualne formularze:

 

Od roku ak. 2019/2020 wnioski o stypendia należy wypełniać i zarejestrować w wersji elektronicznej w USOSweb UwB, a następnie w wersji papierowej wraz z załącznikami dostarczyć do właściwej jednostki.

Instrukcje wypełniania wniosków:

 • Oświadczenie o dochodach – PDF
 • Wniosek o stypendium socjalne – PDF
 • Wniosek o zapomogę – PDF
 • Wniosek o stypendium rektora – PDF

Oświadczenia:

 • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – PDF
 • Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego – PDF
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami – PDF
 • Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza  Instytutem) – DOCX

 

Przydatne informacje

 • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
  studentom UwB – PDF
 • Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne/akademik – PDF
 • Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych – PDF
Kontrast A+ A-