Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Pomoc materialna

Pomoc materialna

Komunikat Rektora UwB w sprawie składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego w stanie epidemii – LINK

Aktualnie zgodnie z powyższym komunikatem Rektora nowe wnioski o świadczenia (stypendium socjalne, zapomogi) należy składać tylko w wersji elektronicznej, umieszczając wszystkie załączniki do wniosku w systemie USOSweb.

Podstawą do przyznania zapomogi może być na przykład utrata pracy (także umowy zlecenie lub innego źródła dochodu) przez studenta lub członka jego rodziny.

Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć student będzie musiał dostarczyć oryginały dokumentów.

___________________________________________________________________________________

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2019/2020LINK

Od 13 stycznia do 28 czerwca 2020 roku uruchomiona jest stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin (LINK) przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

___________________________________________________________________________________

 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB, wydrukowane oraz złożone w sekretariacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Aktualnie zgodnie z powyższym komunikatem Rektora nowe wnioski o świadczenia (stypendium socjalne, zapomogi) należy składać tylko w wersji elektronicznej, umieszczając wszystkie załączniki do wniosku w systemie USOSweb.

Podstawą do przyznania zapomogi może być na przykład utrata pracy (także umowy zlecenie lub innego źródła dochodu) przez studenta lub członka jego rodziny.

Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć student będzie musiał dostarczyć oryginały dokumentów.

Dane kontaktowe
Obsługa wszystkich studentów Instytutu Informatyki oraz Wydziału Matematyki

Sekretariat ds. studenckich, pokój 2005

Katarzyna Grygorczuk

k.grygorczuk@uwb.edu.pl

tel. 85 738 8282

Dane adresowe do przesyłania dokumentów

Instytut Informatyki UwB

Sekretariat ds. studenckich, pok. 2005

ul. K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek

11:00 – 14:45

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

11:00 – 14:45

Czwartek

Nieczynne

Piątek

8:00 – 12:00

 

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – LINK.

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.
Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2019/2020:
25 marca 2020 r.
24 kwietnia 2020 r.
25 maja 2020 r.
24 czerwca 2020 r.

 

 

Kontrast A+ A-