Menu
Wydziały

Granty

W roku 2017 w ramach konkursu MINITURA 1, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki przyznano grant na realizację projektu „Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar”,
nr DEC-2017/01/X/STG/00012, kierownik projektu: dr Adam Naumowicz.

W roku 2016 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2016-2019 na realizację projektu „Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML” nr DEC-2015/19/D/ST6/01473, kierownik dr Karol Pąk.

W roku 2013 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2013-2016 na realizację projektu „Algorytmy poprawy czytelności rozumowań w systemie naturalnej dedukcji” nr DEC-2012/07/N/ST6/02147, kierownik dr Karol Pąk.

W roku 2009 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2009-2011 na realizację projektu „Zarządzanie dużym repozytorium komputerowo zweryfikowanej wiedzy matematycznej” nr N519 385136, kierownik dr Andrzej Trybulec.

W roku 2009 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na realizację projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorstwami” nr UDA-POKL.04.01.01-00-368/08/00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego, kierownik dr Anna Rybak.

W roku 2010 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2010-2012 na realizację projektu „Opracowanie i zastosowanie bezelementowej metody rozwiązywania złożonych trójwymiarowych zagadnień brzegowych” nr N N519 579538, kierownik dr hab. Eugeniusz Zieniuk, prof. UwB.

Kontrast A+ A-