Menu
Wydziały

Granty

W roku 2019 w ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w
ramach współpracy bilateralnej – Węgry, ogłoszonego przez Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej i Tempus Közalapítvány, przyznano grant na wyjazd do
Fault Tolerant Systems Research Group, Department of Measurement and
Information Systems, Budapest University of Technology and Economics.
nr PPN/WYM/2018/1/00065 kierownik projektu: dr inż. Dominik Tomaszuk.

W roku 2019 w ramach konkursu MINIATURA II, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki, przyznano grant na realizację projektu „Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia  maszynowego w badaniu transkryptów RNA raka przełyku”.
nr 2018/02/X/ST6/02571, kierownik projektu: dr Aneta Polewko-Klim.

W roku 2018 w ramach konkursu MINITURA II, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki przyznano grant na realizację projektu „Integracja grafowych modeli danych”, kierownik projektu: dr inż. Dominik Tomaszuk.

W roku 2017 w ramach konkursu MINITURA I, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki przyznano grant na realizację projektu „Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar”,
nr DEC-2017/01/X/STG/00012, kierownik projektu: dr Adam Naumowicz.

W roku 2016 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2016-2019 na realizację projektu „Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML”
nr DEC-2015/19/D/ST6/01473, kierownik dr Karol Pąk.

W roku 2013 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2013-2016 na realizację projektu „Algorytmy poprawy czytelności rozumowań w systemie naturalnej dedukcji”
nr DEC-2012/07/N/ST6/02147, kierownik dr Karol Pąk.

W roku 2009 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2009-2011 na realizację projektu „Zarządzanie dużym repozytorium komputerowo zweryfikowanej wiedzy matematycznej”
nr N519 385136, kierownik dr Andrzej Trybulec.

W roku 2009 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na realizację projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorstwami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego.
nr UDA-POKL.04.01.01-00-368/08/00 kierownik dr Anna Rybak.

W roku 2010 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2010-2012 na realizację projektu „Opracowanie i zastosowanie bezelementowej metody rozwiązywania złożonych trójwymiarowych zagadnień brzegowych”.
nr N519 579538, kierownik dr hab. Eugeniusz Zieniuk, prof. UwB.

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!