Menu
Wydziały

Mizar

MIZAR jest międzynarodowym projektem, który rozpoczął się w roku 1973 w Płocku, a obecnie jest koordynowany przez zespół na Uniwersytecie w Białymstoku. Głównym zadaniem, poza rozwijaniem koniecznego oprogramowania, jest budowa bazy danych dla matematyki. Obecnie w bazie znajduje się 1415 artykułów, w których jest ponad 13500 definicji, ponad 65000 twierdzeń,  ponad 17000 rejestracji i 890 schematów. Według zgodnej opinii uczonych europejskich i amerykańskich jest to jeden z największych tego typu projektów na świecie (zob. John McCarthy, Mathematical Objectivity and the Power of Initiative). W tworzeniu bazy danych dotychczas wzięło udział ponad 260 autorów. Główny wkład mają autorzy z Polski, Japonii, Kanady, Chin, Włoch i Niemiec.

W latach 1995-99 MIZAR był głównie finansowany przez Marynarkę Wojenną USA oraz NATO. Projekt uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej (CALCULEMUS, TYPES). Brał udział w finansowanym przez European Scientific Foundation projekcie DECO. Zwierciadła stron internetowych projektu znajdują się w następujących miejscach:

Inne ważne strony związane z MIZAREM można znależć pod adresami:

Formalized Mathematics,
– Strona Freeka Wiedijka (University of Nijmegen).

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!