Menu
Wydziały

Mizar

MIZAR jest międzynarodowym projektem, który rozpoczął się w roku 1973 w Płocku a obecnie jest koordynowany przez zespół na Uniwersytecie w Białymstoku. Głównym zadaniem poza rozwijaniem koniecznego oprogramowania jest budowa bazy danych dla matematyki. Obecnie w bazie znajdują się 1150 artykułów, w których jest 51762 twierdzeń, 10158 definicji, 11008 rejestracji i 787 schematów. Według zgodnej opinii uczonych europejskich i amerykańskich jest to w chwili obecnej największy tego typu projekt na świecie (zob. John McCarthy, Mathematical Objectivity and the Power of Initiative). W tworzeniu bazy danych dotychczas wzięło udział 241 autorów z 12 krajów. Główny wkład mają autorzy z Polski, Japonii, Kanady, Chin, Włoch i Niemiec.

W latach 1995-99 MIZAR był głównie finansowany przez Marynarkę Wojenną USA oraz NATO. Projekt uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej (CALCULEMUS, TYPES). Brał udział w finansowanym przez European Scientific Foundation projekcie DECO. Dystrybucja MIZARA poza Białymstokiem jest prowadzona przez Edmonton, Nagano, Tokyo i Canberra. Zwierciadła stron internetowych projektu znajdują się w następujących miejscach:

Inne ważne strony związane z MIZAREM można znależć pod adresami:

– Mizar w Shinshu University, Nagano
Formalized Mathematics
– Strona Freeka Wiedijka (University of Nijmegen)

Kontrast A+ A-