Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Badania naukowe

Badania naukowe

Katedra Metod Numerycznych

Badania naukowe prowadzione przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystim na problematyce: opracowywanie wyspecjalizowanych operatorów genetycznych do efektywnego identyfikowania geometrii brzegu z wykorzystaniem Parametrycznego Układu Równań Całkowych (PURC); badanie zastosowania wielowarstwowych sieci neuronowych do identyfikacji geometrii brzegu.

Zakład Bioinformatyki

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na rozwoju algorytmów uczenia maszynowego i możliwości ich zastosowania w analizie rozmaitych problemów biologicznych i medycznych. W szczególności przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Bioinformatyki jest problem identyfikacji ważnych zmiennych w układach decyzyjnych i wykorzystanie tych metod do poszukiwania czynników odpowiedzialnych za efekty biologiczne – rozwój chorób, odporność na leki, mechanizmy rozpoznawania zapachów i wiele innych. Pracownicy Zakładu biorąudział w międzynarodowych eksperymentach badawczych realizowanych w formule odpowiedzi na wyzwania, w tym eksperymentach realizowanych w ramach konsorcjum DREAM oraz społeczności CAMDA. Prowadzą także interdyscyplinarne badania we współpracy z wieloma różnorodnymi zespołami badawczymi krajowymi i zagranicznymi, reprezentującymi nauki biologiczne, medyczne, chemiczne i rolnicze.

Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: reprezentacja i przetwarzanie danych w środowiskach Semantycznego Internetu i Danych Połączonych; dane strumieniowe; magazyny grafów RDF; bazy danych; odkrywanie struktur w informacji muzycznej; składnia i semantyka informacji muzycznej; biometria i rozpoznawanie wzorców; obliczenia granularne; zbiory przybliżone; systemy inteligentne.

Zakład Programowania i Metod Formalnych

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na problematyce: rozbudowywanie bazy danych komputerowo zweryfikowanej matematyki formalnej. Obecnie w Instytucie Informatyki pracuje grupa twórców systemu Mizar, jednego z najbardziej na świecie znanego i cenionego systemu komputerowej weryfikacji dowodów i gromadzenia tak uzasadnionych twierdzeń (Biblioteka MML) oraz korzystania z nich.

Zakład Procesów Dyskretnych

Prowadzone badania naukowe dotyczą procesów dyskretnych, czyli procesów w których możemy wyróżnić skończoną liczbę zdarzeń/stanów. W szczególności problematyka badań dotyczy jakościowej teorii równań różnicowych.
Obejmuje zagadnienia dotyczące asymptotyki rozwiązań i ich klasyfikacji dla różnych typów równań dyskretnych, będących równocześnie algorytmami gotowymi do implementacji komputerowej.

Kontrast A+ A-