Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Badania naukowe

Badania naukowe

Katedra Metod Numerycznych

Podstawową dziedziną badań naukowych prowadzonych w Katedrze jest opracowywanie matematycznych podstaw nowatorskiej metody, która jest publikowana pod nazwą Parametryczne Układy Równań Całkowych (PURC). Metoda ta jest analityczną modyfikacją klasycznych Brzegowych Równań Całkowych. Służy do bardziej efektywnego rozwiązywania zagadnień brzegowych modelowanych różnymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi na bazie opracowanych algorytmów do ich numerycznego rozwiązywania. Ponadto są prowadzone badania nad efektywnością i złożonością obliczeniową wspomnianych algorytmów.

Zakład Bioinformatyki

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na rozwoju algorytmów uczenia maszynowego i możliwości ich zastosowania w analizie rozmaitych problemów biologicznych i medycznych. W szczególności przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Bioinformatyki jest problem identyfikacji ważnych zmiennych w układach decyzyjnych i wykorzystanie tych metod do poszukiwania czynników odpowiedzialnych za efekty biologiczne – rozwój chorób, odporność na leki, mechanizmy rozpoznawania zapachów i wiele innych. Pracownicy Zakładu biorą udział w międzynarodowych eksperymentach badawczych realizowanych w formule odpowiedzi na wyzwania, w tym eksperymentach realizowanych w ramach konsorcjum DREAM oraz społeczności CAMDA. Prowadzą także interdyscyplinarne badania we współpracy z wieloma różnorodnymi zespołami badawczymi krajowymi i zagranicznymi, reprezentującymi nauki biologiczne, medyczne, chemiczne i rolnicze.

Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: reprezentacja i przetwarzanie danych w środowiskach Semantycznego Internetu i Danych Połączonych; dane strumieniowe; magazyny grafów RDF; bazy danych; odkrywanie struktur w informacji muzycznej; składnia i semantyka informacji muzycznej; biometria i rozpoznawanie wzorców; obliczenia granularne; zbiory przybliżone; systemy inteligentne.

Zakład Programowania i Metod Formalnych

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na problematyce komputerowej formalizacji i weryfikacji poprawności dowodów matematycznych oraz na rozbudowie bazy danych komputerowo zweryfikowanej matematyki formalnej. Obecnie w Instytucie Informatyki pracuje grupa twórców systemu Mizar, jednego z najbardziej na świecie znanego i cenionego systemu komputerowej weryfikacji dowodów i gromadzenia tak uzasadnionych twierdzeń (Mizar Mathematical Library).

Zakład Procesów Dyskretnych

Prowadzone badania naukowe dotyczą procesów dyskretnych, czyli procesów w których możemy wyróżnić skończoną liczbę zdarzeń/stanów. W szczególności problematyka badań dotyczy jakościowej teorii równań różnicowych.
Obejmuje zagadnienia dotyczące asymptotyki rozwiązań i ich klasyfikacji dla różnych typów równań dyskretnych, będących równocześnie algorytmami gotowymi do implementacji komputerowej.

Kontrast A+ A-