Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Zasady rozwiązywania konfliktów

Zasady rozwiązywania konfliktów

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW ORAZ REAGOWANIA NA PRZYPADKI ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA, A TAKŻE WSZELKIE FORMY DYSKRYMINACJI I PRZEMOCY WOBEC CZŁONKÓW KADRY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE, STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU INFORMATYKI DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE INSTYTUTU (P. 2005, P. 2040, P. 3044).lol

Panel boczny
Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!