Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informatyka – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Informatyka – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Informatyki

Język wykładowy – polski

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalnością i uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach kierunku studiów Informatyka student może wybrać jeden z 2 bloków specjalizacyjnych tj. „Grafika komputerowa i multimedia” lub „Technologie internetowe i mobilne”. Wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów (specjalizacje są uruchamiane w miarę uzyskania wymaganej liczby chętnych). Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania praktycznego, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka powinni posiadać kompetencje (wiedza i umiejętności) w zakresie informatyki określone następującymi efektami uczenia się: plik PDF  niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Kandydaci, sa przyjmowani zgodnie z uchwała rekrutacyją Senatu Uniwersytetu w Białymstoku która mozna znaleźć pod adresem: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/studia-i-studenci/rekrutacja/zasady-rekrutacji-na-ro-2/16076,Zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-20222023.html

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowane bazy danych
 • Optymalizacja globalna
 • Metody algebraiczne w informatyce
 • Podstawy modelowania i symulacji rozmytej
 • Systemy regułowe i eksperckie
 • Obliczenia masywnie równoległe
 • Głębokie uczenie maszynowe
 • Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych
 • Zaawansowane algorytmy i struktury danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Wybrane przedmioty z modułów specjalizacyjnych

 • Technologie wirtualne i kontenery
 • Formaty serializacji danych
 • Technologie mobilne
 • Analiza danych internetowych
 • Grafika 3D
 • Projektowanie interfejsów graficznych
 • Elementy programowania gier komputerowych

 

Plan studiów, program uczenia się, efekty uczenia się

System punktowy ECTS

Student w okresie studiów musi uzyskać 122 punkty ECTS.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!