Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Ogłoszenia > Konkurs MINIATURA 4

Konkurs MINIATURA 4

04.06.2020

Szanowni Państwo,

już od 1 czerwca zachęcam do składania elektronicznie wniosków w
ramach konkursu MINIATURA 4, czyli działań naukowych w jednej z
wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu
naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego
służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do
złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub
międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50
000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Szczegóły na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4

Pozdrawiam,
Izabela Święcicka

Kontrast A+ A-