Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Wszystkie Aktualności > Aktualności > Bezpłatne wsparcie psychologa w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”

Bezpłatne wsparcie psychologa w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”

09.09.2022

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14, zawsze w godzinach 10:00 – 18:00. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Markiem Trocem poprzez e-mail: psycholog@uwb.edu.pl lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams).

Najbliższe terminy to:

  • wrzesień: 12 i 26 (poniedziałki) oraz 15 i 29 (czwartki), w godzinach 10 – 18,
  • październik: 10, 13, 24, 27,
  • listopad: 7, 10, 21, 24,
  • grudzień: 5, 8, 19, 22,
  • styczeń (2023 rok): 9,12, 23, 26.

Więcej informacji o projekcie na stronie: uwb.edu.pl/uniwersytet-dostepny-aktualnosci

 

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!