Menu
Wydziały

Dni NCN 2022

26.04.2022

Szanowni Państwo,

dostępny jest szczegółowy program Dni NCN, które w dniach 11 i 12
maja odbędą się w Białymstoku. Ruszyła także elektroniczna
rejestracja na zaplanowane podczas tego wydarzenia warsztaty.

Uniwersytet w Białymstoku jest głównym gospodarzem Dni NCN w stolicy
Podlaskiego. Bardzo nam zależy, by nasza uczelnia była licznie
reprezentowana zarówno podczas otwartych spotkań (otwierającego oraz
spotkań informacyjnych), jak i podczas warsztatów. Zaplanowane podczas
Dni NCN eventy skierowane są zarówno do pracowników uczelni,
doktorantów, jak i studentów zainteresowanych rozwojem naukowym.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DNI NCN I REJESTRACJI JEST JUŻ DOSTĘPNE NA
STRONIE UWB:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-dniach-ncn-w-bialymstoku-ruszyla-rejestracja-na-warsztaty/a739b926

Kontrast A+ A-