Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Wszystkie Aktualności > Aktualności > XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

04.06.2020

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje
XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,

b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnychinformatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,

c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 37. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie oraz zachęcenie dyplomantów do udziału w konkursie.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie pti.wroc.pl

Przewodniczący Jury Konkursu
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. uczelni

Kontrast A+ A-