Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Wszystkie Aktualności > Aktualności > „Wejście na Rynek Pracy”

„Wejście na Rynek Pracy”

20.01.2014
Rekrutacja na bezpłatne zajęcia fakultatywne z zakresu poruszania się po krajowym i europejskim rynku pracy pt. „Wejście na Rynek Pracy”
Wydział Ekonomii i Zarządzania realizujący projekt pt. Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 prowadzi rekrutację na ósmą i ostania już edycję zajęć fakultatywnych z zakresu poruszania się po krajowym i europejskim rynku pracy.
Od 25 lutego 2014 w warsztatach z zakresu poszukiwania zatrudnienia będzie mogło wziąć udział ogółem 66 studentów wszystkich Wydziałów UwB. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.40 (co dwa tygodnie). Udział w zajęciach pozwoli na doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji rynku pracy, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie poszukiwania zatrudnienia.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.msgzadarmo.pl oraz przesłać go na adres:msg@uwb.edu.pl.

Proces rekrutacyjny trwa do 20 lutego 2014r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontrast A+ A-