Menu
Wydziały

Decyzje stypendialne

30.11.2018

Decyzje stypendialne

Po odbiór wszystkich decyzji stypendialnych zapraszamy do dziekanatu w godzinach jego pracy od poniedziałku 3 grudnia.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy w przypadku decyzji odmownych oraz pozytywnych.  Decyzje nieodebrane w ciągu tygodnia będą wysyłane na adres podany we wniosku stypendialnym.

Od momentu odebrania decyzji student ma 14 dni na złożenie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – pouczenie znajduje się pod decyzją.

Kontrast A+ A-