Menu
Wydziały

Seminarium 27.XI.2019

08.11.2019

Dyrekcja Instytutu Informatyki oraz Organizatorzy Seminarium serdecznie
zapraszają pracowników i studentów na seminarium pt.: Serializacja grafów właściwości

Relacyjne bazy danych, pomimo swej względnej prostoty i długiej obecności na rynku, nie są wolne od wad. Model grafów właściwości (ang. property graphs) wydaje się być dobrą alternatywą dla opisywania danych świata rzeczywistego wraz z jego relacjami. Dodatkowo, może być on w prosty sposób odwzorowany z powrotem do innych modeli. Oznacza to, że możliwa jest również prezentacja danych, np. w formie tabelarycznej i semistrukturalnej. Systemy oparte o model grafów właściwości znajdują zastosowanie między innymi w sieciach społecznościowych, systemach wykrywania nadużyć, zarządzania dostępem, rekomendacji, a także grafach wiedzy. Mimo, że systemy bazodanowe oparte o model grafów właściwości bywają do siebie bardzo podobne, można dostrzec istotne różnice we wsparciu dla poszczególnych funkcji modelu. Bezpośrednio wpływa to na rozwój innych komponentów, w tym języków zapytań i serializacji. Chociaż istnieją pewne formaty zapisu danych grafowych (jak na przykład GraphML lub DotML), to żaden z nich nie jest w stanie obsłużyć wszystkich funkcji. Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona serializacja YARS-PG, przy projektowaniu której uwzględniono szereg wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tak, aby mogła stać się  możliwie uniwersalnym formatem grafów właściwości.

Referat wygłosi mgr Łukasz Szeremeta

Seminarium odbędzie się 27.XI.2019 r. (środa) o godz. 14.15 w
sali 2004  (ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M)

Kontrast A+ A-